Kral bir g羹n dondurucu k覺 mevsiminde gecenin souunda n繹bet tutan bir muhaf覺z覺n yan覺na giderek sordu. 

-羹m羹yor musun? 

Muhaf覺z; ben al覺覺覺m efendim diyerek cevap verdi.

 Kral; -Olsun dedi. Ben sana s覺cak tutan elbiseler getirmelerini emredeceim diyerek gitti.

 Ancak k覺sa bir s羹re sonra askerlerine s覺cak tutan elbiseleri g繹t羹rmelerini emretmeyi unuttu. Ertesi g羹n ise duvar覺n yan覺 ba覺nda souktan donarak 繹lm羹 muhaf覺z覺n cesedini buldular. Fakat muhaf覺z 繹lmeden 繹nce duvara bir eyler yazm覺t覺. 

Duvarda unlar yaz覺yordu; “Kral覺m, ben soukta n繹bet tutmaya al覺k覺nd覺m. Fakat senin s覺cak elbise vaadin beni 繹ld羹rd羹!” 

羹nk羹 asker her g羹n o souk havada n繹betini tutuyor ve soua direnmekten baka 癟aresi olmad覺覺n覺 biliyordu bu sayede her gecenin ard覺ndan doan g羹nei de g繹rebiliyordu. Fakat o gece kral覺n s覺cak elbise g繹nderecei d羹羹ncesi onun g羹c羹n羹 azaltm覺 bir an 繹nce gelecek elbiselerle 覺s覺nma hayalleri kurmas覺na sebep olmutu. Elbiselerin s覺cak tutaca覺 d羹羹ncesi ile de soua kar覺 olan sava覺n覺 yar覺da b覺rak覺p v羹cudunun nas覺lsa 覺s覺naca覺n覺 d羹羹nerek direncini kaybetmiti. Buda doacak olan g羹nei beklemesine yetmemiti. 羹nk羹 art覺k umudu doan g羹ne deil elbiselerdi ve o elbiselerde gelmemiti…

VAADLERLE KIMSENIN UMUTLARIYLA OYNAMAYIN....

SIZIN HAYATINIZ BASKALARININ HAYALI OLABLIR.....