ÖLDÜ SAY BENİ

Kederlenme gönül bu imiş yazı,
Felekten payını aldı say beni.
Kaderin kimseye yok imtiyazı,
Ahu zar etsem de güldü say beni.

Nedamet eylersin ömür geçerken,
Gam olur imkânlar elden kaçarken,
Bahar vakti lale sümbül açarken,
Hazan değdi gülü soldu say beni.

İş işten geçti de yeni anladım,
Sevgiyi şefkati kini anladım,
Cananı anladım canı anladım,
Bilmediğim varsa bildi say beni.

Aldanıp olmadım nefsime köle,
Minnet eyleyemem yedi yâd ele,
Sebep ne ola ki düştüğüm hâle,
Muradı yarıda kaldı say beni.

Soykaniyim gönül sanadır sözüm,
Nafile hayale aldanmaz özüm,
Bilmem ki ecele var mıdır lüzum,
Bir günde bin defa öldü say beni

Nihat Soykan